12  листопада 2019 року відбудеться Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Фінансово-кредитні аспекти розвитку економіки України».

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Фінансові важелі стимулювання розвитку економіки

- Бюджетна політика держави та її роль у економічному зростанні.

- Фінансові інструменти державного впливу на ділову активність і добробут суспільства.

- Перспективи розвитку страхового ринку.

- Фіскальне стимулювання підприємницької діяльності.

Секція 2. Розвиток банківської системи в умовах глобалізаційного впливу на національну економіку

- Сучасний стан та проблеми розвитку вітчизняної банківської системи.

- Активізація банківського кредитування реального сектору економіки і стимулювання виробничого зростання.

- Ризики банківської діяльності та їх вплив на банківську систему і фінансовий ринок.

Секція 3. Монетарне регулювання економіки у контексті забезпечення макроекономічної і фінансової стабільності

- Роль і місце центрального банку в макроекономічних процесах.

- Дієвість інструментів грошово-кредитної політики НБУ.

- Організація банківського нагляду та його роль щодо підтримки стійкості банківської системи.

- Валютна лібералізація та особливості валютно-курсової політики НБУ.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word 2003 (обов’язково!!!). Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5, абзацний відступ – 10 мм. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним. Всі нетекстові об’єкти потрібно створювати вбудованими засобами Word, формули – за допомогою редактора Equation, діаграми графіки – Excel тощо. Колір графічних матеріалів чорно-білий, заповнення виконувати штрихуванням. Тези зі сканованими рисунками або формулами до друку прийматися не будуть!!! Рисунки, схеми, формули та таблиці не повинні виходити за поля. Сторінки не нумеруються. Слова друкуються без переносів.

Обсяг тез не менше 3-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці, список літератури.

Матеріали повинні бути ретельно перевірені згідно з нормами правопису та орфографії. Тези, які надіслані пізніше встановлених термінів до публікації не приймаються. У разі значних розходжень оформлення тез із рекомендаціями, оргкомітет залишає за собою право редакції авторського тексту або відхилення публікації.

Контактні телефони:

           

            (067) 902-85-87

            Іващук Ольга Олегівна

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Ольга ІВАЩУК

кандидат економічних наук

доцент кафедри банківського бізнесу

Тернопільський національний економічний університет

(1 інтервал)

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

(1 інтервал)

В умовах нестабільності розвитку фінансових ринків…

(1 інтервал)

Література:

1. Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua.

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ФАЙЛІВ

  1. Тези доповіді, заявка на участь у конференції повинні знаходитися в різних файлах.
  2. Файли з тезами доповіді та заявкою на участь повинні мати розширення *.doc.
  3. Імена файлів – прізвище першого співавтора англійською мовою Наприклад: ivashchuk.doc, ivashchuk_zayavka.doc.
  4. Тези надсилати виключно на електронну адресу оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі матеріали, оформлені згідно з вимогами, повинні надійти до оргкомітету не пізніше 12 листопада 2019 року

Першого жовтня 2019 року до Тернопільського національного економічного університету завітають заступник голови Національного банку України Олег Євгенович Чурій та керівник проектів та програм НБУ Емала Аюбович Бахтарі. Гості прочитають лекцію для студентів і викладачів ТНЕУ на тему: «Як працює валютний ринок?».

Початок – о 15.00 год.

Місце проведення – зал електронних ресурсів ТНЕУ.