Завідувач кафедри

фотоФБДЗЮБЛЮК Олександр Валерійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету.

У 1992 році закінчив Кредитно-економічний факультет Тернопільського інституту народного господарства (нині – національний економічний університет) за спеціальністю "Фінанси і кредит", спеціалізацією "Кредит". Понад 2 роки працював у комерційному банку за спеціальністю. З 1994 р. – на викладацькій роботі у ТНЕУ на посадах старшого викладача, а згодом доцента. З 2001 р. очолював кафедру банківської справи, з вересня 2019 р. - кафедру банківського бізнесу (перейменовано).

У 1995 році в Київському національному економічному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Основи організації та функціонування комерційних банків в умовах ринкової економіки" за спеціальністю 08.04.03 – "Кредит, банківська справа і грошовий обіг". У 2001 р. у цьому ж університеті захистив докторську дисертацію на тему: "Організація грошово-кредитних відносин в умовах ринкового реформування економіки України" за спеціальністю 08.04.01 – "Фінанси, грошовий обіг і кредит". У 2003 р. присвоєно вчене звання професора.

Спрямованість наукової діяльності пов’язана із вирішенням проблем оптимізації роботи інститутів кредитної системи, зокрема: розробка основних напрямів кредитної політики банку й обґрунтування пріоритетних напрямів кредитних операцій; управління активами і пасивами комерційного банку та підтримання фінансової стійкості банківських установ; управління ризиками банківської діяльності; оптимізація роботи центрального банку; розробка стратегії грошово-кредитного регулювання економіки; оптимізація застосування основних інструментів реалізації валютної політики. Монографії і публікації у провідних фахових виданнях ("Вісник НБУ", "Банківська справа", "Фінанси України", "Економіка України", "Вісник ТНЕУ", "Світ фінансів") відображають той розділ економічної науки, котрий стосується проблем теорії грошей, кредиту і банківської справи в умовах трансформації економічної системи на ринкових засадах.

Службова адреса: 46020, Україна, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11а;
внутрішній телефон: 13-333.