Студентське самоврядування

DSC 6587Студентське самоврядування на факультеті фінансів та обліку є одним із найкращих у вищому навчальному закладі. Воно є невід’ємною частиною громадського самоврядування. Студентське самоврядування є формою самоорганізації студентів, самостійною громадською діяльністю, механізмом представництва й відстоювання своїх прав і, найголовніше, можливістю самореалізації студента як відкритої, цілеспрямованої та освіченої особистості. Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Рішення студентського самоврядування мають дорадчий характер.

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом. Воно забезпечує захист прав та інтересів студентів та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентське самоврядування студенти здійснюють безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

Лідерами і зв’язковою ланкою з керівництвом у цій роботі є студентський декан, обраний студентською громадою, голова студентської ради, обраний зборами студентів факультету, які проживають у гуртожитку, та студентський профорг. До їх обов`язків входить допомога, роз’яснення та вирішення питань, пов’язаних з навчанням, дисципліною та дозвіллям молоді факультету, захист інтересів студентів-сиріт, а також молодих людей з багатодітних, малозабезпечених сімей тощо.C5DF3560 B34A 487A B242 4C9B7F9BD74C

На факультеті діє студентський організаційний комітет, до складу якого входять студенти-активісти факультету. Цей комітет організовано з метою всебічного розвитку та самореалізації студентів, ведення діяльності, що спрямовується на здобуття знань, вмінь і навичок за інтересами, забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації та організації дозвілля. На рахунку учасників комітету немало добрих справ, результати яких відчутні у благоустрої корпусу факультету та у настроях студентства. Активісти оргкомітету розробили атрибутику ФФО: гімн, прапор та кольори факультету. Для зв'язку з деканатом встановлений інформаційний куток зі скринькою для повідомлень студентів. З ініціативи учасників проводяться найрізноманітніші вечори, дні факультету, посвяти першокурсників, майстер-класи, ділові ігри, диспути, перегляди театральних вистав та фільмів, підготовка до міжфакультетських конкурсів («Студентська ліра», «КВК») тощо. 

Учасники організаційного комітету мають єдину ціль – довести, що між студентами всіх курсів та інтересів може виникнути щира дружба, взаєморозуміння і допомога лише в тому випадку, якщо в їхніх серцях поселиться добро і кожен зрозуміє, що його доля залежить лише від нього самого.

Участь у студентському самоврядуванні дає змогу виявити потенційних лідерів, виробити в них навички управлінської та організаторської роботи, сформувати майбутню еліту нації. Без вирішення проблем студентського самоврядування не можливо досягти європейської якості освіти і підготувати конкурентоспроможних фахівців.