Історія кафедри

Historia est testis temporum". –
Історія – свідок часів. –
Марк Туллій Цицерон

Herb Кафедра банківської справи була створена згідно рішення Вченої Ради Тернопільського національного економічного університету 4 липня 2001 року на основі кафедри грошового обігу і кредиту. Проте увесь період становлення кафедри – це тривалий історичний процес, що охоплює декілька десятиліть. Спершу на основі кафедри фінансових дисциплін у 1973 році була створена кафедра грошового обігу і кредиту, до складу якої увійшли такі провідні спеціалісти банківського профілю як М.Н.Предко, Р.І.Тиркало, В.Г.Нікітаєв та ін. Першим завідувачем кафедри став молодий вчений В.О.Гнатів, якого в 1975 р. запросили на роботу в центральний апарат Будбанку СРСР.

У 1975 р. кафедру очолив доц. М.Н.Предко, який організовував її роботу до 1980 р. Ще на початку 80-х років у зв’язку із реорганізацією фінансово-кредитної системи зросла потреба у спеціалістах з банківської справи у всіх областях Західної України, адже на той час підготовка фахівців такого профілю у вищих навчальних закладах здійснювалась здебільшого у рамках спеціальності «Фінанси і кредит» та зазвичай без банківської спеціалізації. Відтак Тернопільський фінансово-економічний інститут у 1976 році здійснив перший набір студентів на І курс за напрямами підготовки «Кредит» та «Облік в банках» у складі 100 чоловік, які навчались на двох факультетах – фінансово-економічному та обліково-економічному. А вже у 1978 р. студенти-банкіри І та ІІ курсів були переведені на новостворений кредитно-економічний факультет, на якому викладачі кафедри досягнули вагомих результатів у підготовці фахівців банківської справи саме завдяки практичному досвіду, набутому в кредитних установах. Відтоді кафедра грошового обігу і кредиту фактично стала випусковою для студентів банківського профілю. Саме тут починали свою діяльність відомі на сьогодні вчені-економісти С.І.Юрій, Т.П.Остапишин, О.М.Шаров, Н.Д.Білостоцька та інші, які нарівні із високою теоретичною фаховою підготовкою надавали вагомого значення вдосконаленню практичних навичок і вмінь майбутніх спеціалістів банківської справи. Так, на семінарських заняттях з дисциплін банківського профілю широко використовувались ситуаційні завдання, ділові та ролеві ігри. Ще у 1979 р. кафедра запровадила створення навчального банку, в якому з 1981 р. проводились заняття за максимально наближеним змістом до практики діяльності банківських установ.

80-ті рр. ХХ ст відображають етап подальшого розвитку кафедри як колективу висококваліфікованих науковців і фахових банкірів. У 1980-1991 рр. завідувачем кафедри був проф. Р.І.Тиркало. Саме тоді, у 1984 р., на базі навчального банку організовано перший Фінансово-розрахунковий центр Тернопільського району, де почали проводитись не лише семінарські заняття, але й виробнича практика студентів.

Складний період 1990-х років відображає розвиток кафедри через формування її високопрофесійного викладацького складу. Першим на кафедрі доктором економічних наук, професором став М.І.Сивульський, який у 1991 р. очолив кафедру. Та після проголошення незалежності України виникла необхідність у формуванні та становленні національної банківської системи. Тому провідні фахівці кафедри – проф. М.І.Сивульський і проф. О.М.Шаров – були запрошені на роботу в центральний апарат Національного банку України на посаду заступників голови правління.
У 1992-1997 рр. кафедру очолює проф. Б.С.Івасів, яким було докладено вагомих зусиль щодо оновлення професорсько-викладацького складу кафедри та посилення її кадрового потенціалу. Викладачами кафедри у цей період стали її найкращі випускники, а згодом кандидати економічних наук, доценти – Я.І.Чайковський, Б.П.Адамик, З.К.Сороківська, Т.І.Андрушків, Н.Д.Галапуп, О.Л.Малахова. В цей час, поряд з навчальним процесом, з метою обговорення та консультацій щодо наукових напрямів досліджень, на кафедрі запроваджується практика постійного проведення науково-методичних семінарів. Традиційним стало щорічне проведення наукових студентських конференцій, на яких, під керівництвом досвідчених наукових керівників, студенти досліджують важливі теоретичні та практичні питання розвитку банківської системи.

У 1997 р. завідувачем кафедри був обраний проф. Б.Л.Луців, що організовував її діяльність до 2001 року, в якому очолив новостворену кафедру банківських інвестицій і обліку. У період його керівництва був сформований високопрофесійний, злагоджений колектив науковців, кваліфікованих спеціалістів з банківської справи, які спроможні на найвищому рівні забезпечити організацію навчального процесу.

З 2001 року завідуючим кафедрою банківської справи є д.е.н., проф. О.В. Дзюблюк.

З вересня 2019 року кафедра банківської справи реорганізована у кафедру банківського бізнесу.