Чому банківська справа?

105Pecuniae imperare oportet, non servire, що у перекладі з латинської означає: грошима потрібно управляти, а не служити їм. Так стверджував видатний давньоримський філософ Луцій Анней Сенека.

І справді, без будь-яких доказів зрозуміло, що грошовий обіг є основою економіки за будь-яких часів і народів, а банки, які його організовують, завжди перебувають у центрі господарського життя суспільства. То ж ефективне управління грошима завжди було, є і буде ключовим завданням банків як могутньої продуктивної сили і невід’ємного елемента сучасної світової цивілізації. 

 Що ж може бути важливішим за гроші та банки у сучасній ринковій економіці? Через грошово-кредитні відносини банківська система країни має справу з усіма без винятку галузями і секторами господарства, а тому її спеціалісти є по суті фахівцями універсального типу, глибокими знавцями своєї справи не лише у таких сферах як банківська діяльність, грошовий обіг і валютна система, а й підприємництво, облік, менеджмент, маркетинг та основи державної економічної політики загалом. Відтак професія банкіра – це по суті вищий клас економістів, що володіють самими широкими економічними знаннями. Саме на підготовку таких фахівців і спрямовані зусилля кафедри банківського бізнесу – однієї із провідних випускових кафедр Тернопільського національного економічного університету.

Сучасна банківська справа – дуже динамічний вид бізнесу як в Україні, так і в усьому світі. Банки об’єктивно перебувають у центрі більшості економічних процесів, забезпечуючи практично весь рух грошових потоків, здійснюючи сотні різноманітних фінансових операцій, взаємодіючи із клієнтами у різних галузях економіки. Саме стрімкий розвиток українських банків став основою процесу формування повноцінних ринкових відносин та сукупності тих базових елементів, котрі пов’язані із рухом грошей і без яких узагалі неможливе функціонування ринкового господарства в нашій країні.  

Цілком очевидно, що цей процес потребує банківських фахівців із високою кваліфікацією, які володіють усім арсеналом прийомів, методів і знань, котрі вже накопичені у розвинутих країнах і котрі узагальнюють величезний досвід організації грошово-кредитної системи. Навчити банківській справі, підготувати саме таких фахівців – непросте завдання, однак воно успішно вирішується кафедрою банківської справи Тернопільського національного економічного університету.

Ефективне поєднання викладачами кафедри науково-дослідної роботи і навчального процесу дозволяє створити необхідні умови отримання студентами тих знань, умінь і навичок, яких потребує обрана ними професія і сучасна економіка. Банки як невід’ємний атрибут товарно-грошового господарства володіють потужним економічним потенціалом, а відтак потребують такого апарату управління і таких висококласних спеціалістів, які б забезпечували ефективний оборот коштів і рух капіталів, здатний створити вихідні, засадничі можливості розвитку національної економіки.    

Дуже цікава і водночас достатньо складна професія банкіра вимагає високого рівня підготовки та глибоких знань основ економіки і суспільних відносин. Адже для прийняття правильних рішень у ринковій економіці, яка відзначається динамізмом і складним характером взаємозв’язків, потрібно вміти аналізувати, виявляти тенденції і закономірності внутрішнього і зовнішнього середовища, в якому функціонує банк. А для цього недостатньо знати інструкції чи враховувати практичний досвід – потрібен високий рівень теоретичних знань – саме тих, котрі можуть надати викладачі кафедри банківського бізнесу.