10 причин поступати до нас

Детальніше...1. Здобувайте економічну освіту, якість якої визнана в Україні і закордоном

Програма навчання відповідає кращим сучасним світовим міжнародним стандартам. Допоможе оволодіти престижною спеціальністю ефективний формат занять із залученням новітніх методик. Безперечно, процес навчання передбачає всебічне освоєння знань з теоретико-методичних основ та практичних навичок та вмінь в галузі банківської справи. Захоплюючими є заняття у вигляді ділових ігор, батлів, конкурсів. Випускники одержують диплом міжнародного зразка українською та англійською мовами, який визнаний у різних країнах світу!!!

2. Не втрачайте шансу навчатись за державний кошт

Оскільки фахівці банківської справи є затребуваними на ринку банківських послуг, уряд активно підтримує абітурієнтів, які прагнуть піднімати економіку країни загалом та банківську справу зокрема. Саме тому на напрям підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування» вже декілька років поспіль виділяється значна кількість місць державного замовлення на денній та заочній формі навчання.

3. Запорука успішного навчання – вдале поєднання теорії й практики

Висококваліфікований, досвідчений та креативний професорсько-викладацький колектив гарантує здобуття якісної європейської освіти. Студенти набувають теоретичних знань в галузі банківської справи, фінансів, страхування, державного управління, ведення бізнесу, роботи на фінансових ринках, роботи із ІТ- технологіями в сфері електронної комерції. Окрім того, обов’язковим атрибутом є можливість одержання практичних навиків роботи. У професійно обладнаних комп’ютерних аудиторіях функціонує навчальне відділення банківської установи «Імітаційний банк». На практиці доречно поєднане використання спеціалізованих банківських програм та навчально-ігрових ситуацій із обслуговування клієнтів.

4. Відчуйте реальну допомогу при працевлаштуванні

Банківська справа є одним із найперспективніших напрямів працевлаштування. Наявність попиту на випускників освітньої програми «Банківська справа» на ринку праці зумовлює те, що значна частина студентів працевлаштовується в банках ще під час навчання. Студенти, котрі виявляють бажання працювати мають таку можливість вже з 3-го курсу. Близько 50% студентів 3-5 курсів вже паралельно працюють у банківських установах і не тільки. Крім того, лише у нас гарантоване перше робоче місце кожному студенту за спеціальністю!!! Специфіка галузі дає змогу оминути проблеми із працевлаштуванням, оскільки існує велика кількість актуальних вакансій в банківських установах.

5. Сплачуйте фіксовану та помірну плату за навчання

Враховуючи ситуацію, при якій Вам не вдалось вступити на державну форму навчання, доречною альтернативою стане доступність навчання за контрактом. Незмінність вартості та доступні ціни впродовж всього періоду навчання – основні переваги, які ми можемо запропонувати.

6. Використайте можливість паралельного навчання, проходьте стажування закордоном та отримуйте два дипломи одразу

Кафедра банківського бізнесу тісно співпрацює з європейськими університетами. Студенти мають можливість стажуватись закордоном протягом навчального семестру. Працює програма двох дипломів. Є можливість отримання додатково диплому магістра від європейських ВНЗ-партнерів ЗУНУ (Польща, Німеччина, Чехія та ін.).

7. Партнерство та лояльне ставлення до студентів – запорука дружніх взаємин

Ініціативні студенти активно залучаються до організації навчального процесу, вносячи конструктивні пропозиції та зауваження. Активна громадська робота, волонтерська та благодійна діяльність, участь у студентській профспілковій та інших організаціях, штаб студентського самоврядування – лише неповний перелік занять, де потребують саме Вашої допомоги.

8. Насолоджуйтеся цікавим та насиченим студентським життям

Факультет фінансів та обліку – велика та дружня сім’я, в якій панує атмосфера веселого студентського життя, насиченого концертами, флешмобами, студентськими постановками, художніми виставками. Вже на першому курсі проводяться конкурси «Ми – нова генерація», де кожна група презентує власні вміння та таланти. «Студентська ліра» – фестиваль-конкурс творчо-обдарованої молоді. Цікавою є можливість безкоштовного навчання за програмою банку «Приват Юніор». В рамках роботи студентських гуртків-клубів проводяться круглі столи та семінари, зустрічі із провідними банкірами-практиками з України та закордону, всебічно підтримується участь у різноманітних конференціях, конкурсах та олімпіадах. Найкращі студенти факультету доводять високий рівень власних знань на Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах з напряму підготовки «Банківська справа», де в разі здобуття призових місць можна отримати додаткові бали при вступі на магістратуру. А от працевлаштуватись чи потрапити в кадровий резерв можна прийнявши участь в олімпіадах, які проводять комерційні банки. Хорошим стимулом є високий рівень призових фондів, які сягають від 10000 гривень (для прикладу в Юнікредіт банку). На території студмістечка є обладнаний тренажерний та спортивний зали, що вражають розмаїттям секцій для пофесійного заняття спортом. Студенти приймають участь у різноманітних спортивних змаганнях та іграх, конкурсах та вікторинах.

9. Не прогавте можливості подорожувати

Якщо Ви оберете навчання за освітньою програмою «Банківська справа», у Вас відкривається безліч можливостей для подорожей. Славною традицією стали мандрівки Тернопільщиною та всією Україною, пізнання потаємних та дивовижно-мальовничих куточків Батьківщини, а близьке географічне розташування ВНЗ до західного кордону дозволяє студентам побувати й в Європі. Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Болгарія, Австрія – ці країни вже відвідали наші студенти.

10. Живіть та навчайтеся зовсім поруч

Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ) — це європейський вищий навчальний заклад, в якому студенти забезпечуються гуртожитками з комфортними умовами, вартість проживання в яких є нижчою від решти ВНЗів. Іногородні студенти в першу чергу забезпечуються місцями у гуртожитках. Неоціненним є розташування нашого гуртожитку поряд із навчальним корпусом, в якому і проводяться всі заняття. Не має необхідності зранку очікувати громадський транспорт, щоб потрапити на заняття. Встав, протер очі – і на пари! :))

І пам’ятайте, ким би Ви не стали в житті – справу з банками Ви будете мати завжди!!!

Чому банківська справа?

Детальніше...Pecuniae imperare oportet, non servire, що у перекладі з латинської означає: грошима потрібно управляти, а не служити їм. Так стверджував видатний давньоримський філософ Луцій Анней Сенека.

І справді, без будь-яких доказів зрозуміло, що грошовий обіг є основою економіки за будь-яких часів і народів, а банки, які його організовують, завжди перебувають у центрі господарського життя суспільства. То ж ефективне управління грошима завжди було, є і буде ключовим завданням банків як могутньої продуктивної сили і невід’ємного елемента сучасної світової цивілізації. 

 Що ж може бути важливішим за гроші та банки у сучасній ринковій економіці? Через грошово-кредитні відносини банківська система країни має справу з усіма без винятку галузями і секторами господарства, а тому її спеціалісти є по суті фахівцями універсального типу, глибокими знавцями своєї справи не лише у таких сферах як банківська діяльність, грошовий обіг і валютна система, а й підприємництво, облік, менеджмент, маркетинг та основи державної економічної політики загалом. Відтак професія банкіра – це по суті вищий клас економістів, що володіють самими широкими економічними знаннями. Саме на підготовку таких фахівців і спрямовані зусилля кафедри банківського бізнесу – однієї із провідних випускових кафедр Тернопільського національного економічного університету.

Сучасна банківська справа – дуже динамічний вид бізнесу як в Україні, так і в усьому світі. Банки об’єктивно перебувають у центрі більшості економічних процесів, забезпечуючи практично весь рух грошових потоків, здійснюючи сотні різноманітних фінансових операцій, взаємодіючи із клієнтами у різних галузях економіки. Саме стрімкий розвиток українських банків став основою процесу формування повноцінних ринкових відносин та сукупності тих базових елементів, котрі пов’язані із рухом грошей і без яких узагалі неможливе функціонування ринкового господарства в нашій країні.  

Цілком очевидно, що цей процес потребує банківських фахівців із високою кваліфікацією, які володіють усім арсеналом прийомів, методів і знань, котрі вже накопичені у розвинутих країнах і котрі узагальнюють величезний досвід організації грошово-кредитної системи. Навчити банківській справі, підготувати саме таких фахівців – непросте завдання, однак воно успішно вирішується кафедрою банківської справи Тернопільського національного економічного університету.

Ефективне поєднання викладачами кафедри науково-дослідної роботи і навчального процесу дозволяє створити необхідні умови отримання студентами тих знань, умінь і навичок, яких потребує обрана ними професія і сучасна економіка. Банки як невід’ємний атрибут товарно-грошового господарства володіють потужним економічним потенціалом, а відтак потребують такого апарату управління і таких висококласних спеціалістів, які б забезпечували ефективний оборот коштів і рух капіталів, здатний створити вихідні, засадничі можливості розвитку національної економіки.    

Дуже цікава і водночас достатньо складна професія банкіра вимагає високого рівня підготовки та глибоких знань основ економіки і суспільних відносин. Адже для прийняття правильних рішень у ринковій економіці, яка відзначається динамізмом і складним характером взаємозв’язків, потрібно вміти аналізувати, виявляти тенденції і закономірності внутрішнього і зовнішнього середовища, в якому функціонує банк. А для цього недостатньо знати інструкції чи враховувати практичний досвід – потрібен високий рівень теоретичних знань – саме тих, котрі можуть надати викладачі кафедри банківського бізнесу.

Дочірні категорії