Практика

1. Комплект документів для проходження тренінгів студентами IV курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

2. Методичні вказівки проходження виробничої практики в установах банків студентами ІV курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

3. Комплект документів для проходження тренінгів студентами ІІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

4. Методичні вказівки проходження виробничої практики в установах банків студентами ІІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»