Кредитування бізнесу в західному регіоні: середній бізнес

28-29 січня 2021 року на платформі ZOOM у рамках здійснення навчання за дуальною формою здобуття вищої освіти для студентів 2, 3 і 4 курсів, груп ФБС-21, ФБС-31, ФБС-41-42, професорсько-викладацького складу кафедри банківського бізнесу факультету фінансів та обліку ЗУНУ відбулися бесіди на тему: «Кредитування бізнесу в західному регіоні: середній бізнес».
Заняття в он-лайн форматі провів консультант бізнес-клієнтів відділення №1 АТ АКБ «Львів» Артем Ігорович Галіцейський.
Участь у заході взяли професорсько-викладацький склад кафедри банківського бізнесу ЗУНУ та студенти освітньої програми «Банківська справа», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» факультету фінансів та обліку ЗУНУ.
Доповідач розповів про позицію банку «Львів» на банківському ринку України, окреслив регіони в яких банк працює та ознайомив студентів з особливостями роботи консультанта бізнес-клієнтів при роботі з представниками середнього бізнесу, зокрема акценти бесіди були зроблені на:
- Основних характеристиках та вимогах банку до клієнтів-підприємців середнього бізнесу.
- Пошуках та залученні клієнтів;
- Отриманні та розгляді кредитної заявки;
- Веденню співбесіди з потенційним позичальником та основних напрямах такої розмови;
- Фінансово-економічному аналізі діяльності клієнта;
- Проведенні кредитного комітету та затвердженні умов кредитування для клієнта;
- Підписанні кредитної угоди;
- Моніторингу та супроводу виданих кредитів.
Артем Ігорович детально розповів про хід роботи з клієнтами представниками середнього бізнесу, особливостях формування бізнес-консультантом соціально-економічного портрета клієнта, проведенні фінансово-економічного налізу та особливостях фінансової звітності клієнта на які слід звертати особливу увагу. Дав роз’яснення про роботу з клієнтами на основі генеральних угод, а також про особливості моніторингу та супроводу виданих кредитів.
Висловлюємо вдячність консультанту бізнес-клієнтів Тернопільського відділення №1 АТ АКБ «Львів» Артему Ігоровичу Галіцейському за цікаву та корисну розповідь, к.е.н., доценту кафедри банківського бізнесу Ярославу Івановичу Чайковському та к.е.н., доценту кафедри банківського бізнесу Юлії Миколаївні Галіцейській за організацію зустрічі з використанням платформи ZOOM, професорсько-викладацькому колективу кафедри банківського бізнесу та студентам за участь.
З нетерпінням чекаємо на наступні зустрічі!