Праці викладачів

Дзюблюк Олександр Валерійович

Доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, завідувач кафедри банківської справи 

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Дзюблюк, Олександр Валерійович. Організація грошово-кредитних відносин в умовах ринкового реформування економіки України [Текст] : дис...д-ра екон. наук: 08.04.01 / Дзюблюк Олександр Валерійович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2000. - 486 с.
  2. Дзюблюк, Олександр Валерійович. Організація грошово- кредитних відносин в умовах ринкового реформування економіки України [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Дзюблюк Олександр Валерійович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2001. - 32 с. 

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=cDKeR04AAAAJ

Профіль у ORCID: orcid.org/0000-0002-4967-823Х

Профіль у Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/I-2117-2017

 

Адамик Богдан Петрович 

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, декан факультету банківського бізнесу.  

Кандидатська дисертація: «Функції Національного банку в системі регулювання грошово-кредитних відносин в економіці України» – 1999 рік.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=e2H8Oh4AAAAJ

Профіль у ORCID: orcid.org/0000-0001-5136-3854

Профіль у Researcher ID: G-8957-2017

 

Балянт Ганна Романівна   

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кандидатська дисертація: “Кредитування інвестиційних проектів в умовах становлення та розвитку ринкових відносин” – 2006 рік.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=cJs3sE4AAAAJ

Профіль у ORCID: orcid.org/0000-0001-8419-3046

Профіль у Researcher ID: I-3580-2017

 

Галіцейська Юлія Миколаївна    

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Кандидатська дисертація: «Ресурсна політика комерційних банків в умовах ринкових перетворень економіки» – 2011 рік.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=R9EvbDwAAAAJ&hl=uk

Профіль у ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9004-0959 

Профіль у Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/I-2927-2017

 

Забчук Галина Михайлівна    

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Кандидатська дисертація: «Кредитні важелі стимулювання виробництва в умовах перехідної економіки» – 2010 р.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=b-Num9cAAAAJ

Профіль у ORCID: orcid.org/0000-0001-5443-1656

Профіль у Researcher ID: I-5523-2017

 

Іващук Ольга Олегівна

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кандидатська дисертація: «Банківська ліквідність: оцінка, регулювання та оптимізація» – 2006 рік.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=U7tmQkYAAAAJ

Профіль у ORCID: orcid.org/0000-0003-3997-9394

Профіль у Researcher ID: I-1377-2017

 

Малахова Олена Леонідівна    

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кандидатська дисертація: «Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності» – 2004 рік.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rf3CUdEAAAAJ

Профіль у ORCID: http://orcid.org/">http://orcid.org/0000-0003-3395-1294

Профіль у Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/I-4760-201

 

 

Метлушко Ольга Володимирівна  

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 

Кандидатська дисертація: «Діяльність банків на ринку корпоративних цінних паперів» – 2012 р.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=WMkumZYAAAAJ

Профіль у ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7916-5814

Профіль у Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/I-4115-2017

 

Левченко  Роксолана Володимирівна   

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кандидатська дисертація: «Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків» – 2008 рік.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=D6VDlz8AAAAJ

Профіль у ORCID: 

Профіль у Researcher ID:

 

Ониськів Любов Мирославівна

Кандидат економічних наук, старший викладач, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Кандидатська дисертація: «Управління кредитним ризиком банку і ефективність банківської діяльності» – 2014 рік. 

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3pMnaZYAAAAJ

Профіль у ORCID: orcid.org/0000-0003-1919-7811

Профіль у Researcher ID: G-7783-2017

 

Рудан Віталій Ярославович  

Кандидат економічних наук, старший викладач, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кадидатська дисертація: «Управління ліквідністю банківської системи України» - 2016 рік. 

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1OxJpY8AAAAJ

Профіль у ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4113-2766

Профіль у Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/G-7501-2017

 

Сегеда Людмила Миронівна  

Викладач, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=EMtkLfsAAAAJ&hl=ru

Профіль у ORCID: orcid.org/0000-0002-5830-2568

Профіль у Researcher ID: G-7790-2017

 

Сороківська Зоряна Казимирівна

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кандидатська дисертація: «Ринок роздрібних банківських послуг: особливості формування та перспективи розвитку в Україні» – 2006 рік.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=EMtkLfsAAAAJ&hl=ru

Профіль у ORCID: orcid.org/0000-0001-7468-4968

Профіль у Researcher ID: I-2073-2017

 

Стечишин Тетяна Богданівна

Кандидат економічних наук, старший викладач, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Кандидатська дисертація: «Фінансові інструменти в інвестиційній діяльності банків» - 2011 рік.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=0NB0iu4AAAAJ&hl=ru

Профіль у ORCID: orcid.org/0000-0002-5864-5229

Профіль у Researcher ID:  http://www.researcherid.com/rid/H-4253-2017

 

Чайковський Ярослав Іванович 

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кандидатська дисертація: «Банківське кредитування підприємств в умовах ринкового реформування економіки» – 2003 рік.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=y5oERagAAAAJ

Профіль у ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1287-8094 

Профіль у Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/I-2582-2017