ПЛАН

проведення наукових та науково-технічних заходів

кафедри банківського бізнесу на 2019-2020 навчальний рік

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Виконавці від кафедри

1.

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція: «Фінансово-кредитні аспекти розвитку економіки України»

листопад,

2019 р.

професорсько-викладацький склад кафедри і студентський науковий гурток «Банківський аналітик»

2.

Круглий стіл:

«Система банківських переказів як об’єктивна складова міграційних процесів»

листопад,

2019 р.

д.е.н., професор

Луців Б.Л.

к.е.н., доцент

Чайковський Я.І.

3.

Круглий стіл:

«Особливості монетарної політики в контексті досягнення макроекономічної стабільності»

травень,

2020 р.

Професорсько-викладацький склад кафедри і студентський науковий гурток «Банківський аналітик»

 

     

Затверджено на засіданні кафедри банківського бізнесу, протокол № 1 від 6 вересня 2019 року.

 

 

 

 

В.о. завідувача кафедри

банківського бізнесу ТНЕУ,

доктор економічних наук, професор                                                    О.В. Дзюблюк