Досягнення студентів

З метою залучення студентів до науково-дослідної роботи, організації досліджень, які входять у сферу наукових інтересів кафедри, здійснюється підготовка студентів до участі в міжнародних і всеукраїнських конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт. Ця діяльність підтверджується відзнаками високого рівня, а саме грамотами, подяками, сертифікатами, дипломами.  

У 2011 році студентка факультету банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету, учасник Студентського наукового гуртка кафедри банківської справи «Грошова парадигма» Маслова Тетяна Ярославівна стала переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.2 1  

3 1За результатами підсумкової науково-практичної конференції II-го туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт із спеціальності «Банківська справа» у 2011 році студентка групи ФБС-44 факультету банківського бізнесу Засядько Оксана здобула диплом ІІ ступеня.

9 жовтня 2012 року студенти факультету банківського бізнесу взяли участь у І турі IX Всеукраїнської студентської Uniолімпіади, яку проводили ПАТ «Укрсоцбанк», UniCredit Bank™. Головною метою олімпіади була допомога талановитій студентській молоді у виявленні та розвитку власних здібностей, створенні сприятливих умов для професійної реалізації, а також залучення обдарованих студентів у подальшому до роботи в банку. Студентка Ситнікова Анастасія отримала перемогу в І турі ІХ Всеукраїнської студентської Uniолімпіади.

Студент факультету банківського бізнесу, учасник студентського наукового гуртка кафедри банківської справи «Банківський аналітик» Павлович Василь прийняв участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інвестування», що проводилася 18-20 березня 2013 р. на базі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. У загальному заліку студент зайняв 7 місце та здобув перемогу у номінації «За найкраще висвітлення актуальних проблем сучасного інвестування».  

За результатами II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук із спеціальності «Банківська справа», що відбувся 3 квітня 2013 року на базі Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України студентка групи ФБС-44 факультету банківського бізнесу та голова гуртка «Банківський аналітик» Якименко Юлія (науковий керівник: д.е.н., професор, завідуючий кафедрою банківської справи О.В. Дзюблюк), здобула диплом ІІ ступеня на підсумковій науково-практичній конференції.  

11-12 квітня 2013 року студенти факультету банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету Іолтуховський Віталій та Педорич Лілія приймали участь у фіналі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Банківська справа», яка проходила на базі Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. Студент 5-го курсу Іолтуховський Віталій отримав диплом ІІІ-го ступеня та Педорич Лілія отримала грамоту у номінації «За оригінальність вирішення завдань».

 1384265891 dsc 0033За результатами II туру X Всеукраїнської студентської Uniолімпіади, ПАТ «Укрсоцбанк», UniCredit Bank™ (7.11.13) Коцюруба Наталя, студентка групи БСм-51 посіла III місце; Прохоцький Андрій, студент групи БСм-51 – V місце.    

3 квітня 2014 року на базі Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України студентка групи ФБС-44 факультету банківського бізнесу Іванна Жигадло  науковий керівник: к.е.н., доцент Г.Р. Балянт), здобула диплом ІІ ступеня на підсумковій науково-практичній конференції II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук із спеціальності «Банківська справа».

02-04 квітня 2014 р. на базі Тернопільського національного економічного університету відбувся II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси та кредит» серед студентів вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації. За результатами олімпіади студентка 4 курсу факультету банківського бізнесу, член наукового гуртка кафедри банківської справи «Банківський аналітик» Палешник Тетяна Василівна, отримала диплом II ступеня. 

 У квітні 2015 року за результатами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Фінанси і кредит» / спеціальності «Банківська справа» на базі Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України студентка 3 курсу факультету Банківського бізнесу Вільшанська Марія отримала грамоту «За винахідливість у вирішенні проблемних завдань».DSC 6530 копия

21 травня 2015 року на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана відбулась підсумкова науково-практична конференція II-го туру II Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку». За результатами конференції студентка групи ФБСс-51 факультету банківського бізнесу Оксана Леськів (науковий керівник: к.е.н., доцент Ю.М. Галіцейська) здобула диплом ІІ ступеня. 

Студентка 4 курсу Факультету банківського бізнесу, Голова студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» Марусин Марія зайняла 2 почесне місце у конкурсі студентських есе на тему «Мої роздуми майбутнього фінансиста». Даний захід проведено у листопаді 2015 року, присвячений пам’яті видатного українського вченого-економіста Сергія Ілліча Юрія, що організовані кафедрою фінансів ім. С.І. Юрія. Марія Марусин була нагороджена грамотою, збірником, де публікувалася та іншими цінними подарунками, а також представила власну працю  «Фінанси – каркас економічного буття».

23-25 березня 2016 р. У Київському національному університеті імені Т. Шевченка відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» у формі науково-практичної конференції.

Студентка 4 курсу факультету банківського бізнесу, голова СНГ «Грошова парадигма» Марусин Марія зайняла 2 почесне місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» із темою дослідження «Валютне таргетування як альтернативний режим грошово-кредитної політики Національного банку України» під керівництвом д.е.н., професора Дзюблюка О. В., за що була нагороджена дипломом ІІ ступеня.

7 квітня 2016 р. базі Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» відбувся ІІ-й тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук із спеціальності «Банківська справа».

Студентка факультету банківського бізнесу Марія Вільшанська посіла І місце під час фінального етапу ІІ-туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Марія Вільшанська представляла результати наукової роботи на тему: «Перспективи вибору оптимального монетарного режиму для України як необхідна умова подолання кризових явищ в економіці». Науковий керівник – доцент кафедри банківської справи Зоряна Казимирівна Сороківська.

13-15 квітня 2016 року на базі Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» проводився ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Фінанси і кредит» / спеціальності «Банківська справа».

Участь в Олімпіаді взяла студентка групи ФБСм-11 факультету банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету Баранюк Марія Володимирівна.

За результатами чотирьох турів Марія Баранюк увійшла до числа переможців Олімпіади та нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

Першого грудня 2016 року кафедра банківської справи спільно з кафедрою податків та фіскальної політики організували круглий стіл на тему: «Фіскально-монетарне регулювання в умовах кризової економіки». За активне обговорення тематики круглого столу доповідачі та активні студенти нагороджені грамотами.